26-30 October 2015
Asia/Tokyo timezone
Home > Timetable > Session details > Contribution details

Contribution

Welcome Address by Prof. Takaaki Kajita

Speakers

  • Prof. Takaaki KAJITA