USHIMARU, Tsukasa

Profile

USHIMARU, Tsukasa

USHIMARU, Tsukasa

Technical Staff

技術職員
乗鞍観測所 管理業務
神岡宇宙素粒子研究施設 管理業務